AFFUGTNING

Dansk Fugtteknik udfører affugtning med kontrolleret udtørring og styret fugtkontrol.

Vi beskæftiger os med mange forskelligartede affugtningsopgaver bl.a. indenfor nybyggeri, ved renovering samt ved brand- og vandskader.

I den forbindelse er det vigtigt at være i besiddelse af det rigtige affugtningsudstyr, bl.a. affugtere med den nødvendige kapacitet.
 

Rådgivning, måling og dokumentation
Vi benytter fugtmålingssystemerne Trotec og Gann.

Gennem analyse af de indsamlede data og udskrivning af målerapporter, kommer vi frem til en præcis viden om det aktuelle fugtniveau.

Rapporten er velegnet til dokumentation og kan danne grundlag for beslutning om affugtningsbehovet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21