Istræ

SÅDAN GØR DU BOLIGEN KLAR TIL VINTEREN

Vinteren kan være meget hård ved boligen. Her er fire gode råd til, hvordan din bolig kommer igennem vinteren uden alvorlige skader.

1. Uisolerede rør
Pas på uisolerede rør. De kan sprænge ved frostvejr. De skal derfor isoleres eller tages ud af funktion i de koldeste måneder.

2. Fjern fygesne
Fjern evt. fygesne på loftet. Når det bliver tøvejr, kan det give store vandskader. Forsikringen dækker kun meget sjældent.

3. Løse genstande
Fjern løse genstande omkring huset. De kan gå i stykker pga vejret eller blive ødelagt i stormvejr. Forsikringen dækker ikke, hvis de løse genstande står frit.

4. Tagrender og kloak
Tagrender og kloak skal tømmes. Vandet skal kunne løbe frit i nedløbsrøret – ellers risikerer du vandskader. Forsikringen dækker typisk kun, hvis der har været ekstremt meget regn.
 
 
5. Flade tage
Hvis din bolig har fladt tag, skal det efterses før hver vinter. Tjek at afløbene er fri for blade og mos, der kan være årsag til, at de stopper til.
Man har selv pligt til løbende at efterse, at der ikke opstår istapper/ispropper efter snefald, som forhindrer at smeltevandet ikke kan komme væk når det tøer. Dette kan medføre at smeltevandet løber igennem inddækningen omkring tagvinduer og sternbrædder i stedet.
Forsikringen dækker ikke følgeskader opstået grundet ovenstående.

(Kilde: Forsikring & Pension)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21