Forsikring

SÅDAN DÆKKER FORSIKRINGEN

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et voldsomt skybrud, der er årsagen til, at dit afløbssystem ikke kan lede vandet væk. Et "voldsomt skybrud" defineres som "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen".

Skybrud
Om der er tale om et voldsomt skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et voldsomt skybrud kræver som regel 15 mm vand på 30 minutter. 

Forsikringen dækker ikke hvis...
Forsikringen dækker altså ikke , hvis vandet i kælderen skyldes for små kloakledninger på din grund, så vandet presses tilbage og op i din kælder.

Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra sø og eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud.

Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje.

Dokumenter med fotos
I hvert enkelt tilfælde vil en taksator fra dit forsikringsselskab komme ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt, f.eks. i form af kvitteringer eller med fotos.

Hvis ikke du kan dokumentere dit indbo, kan du risikere at miste en eventuel erstatning eller blot få et skønnet beløb, som mange gange er væsentligt mindre end den egentlige værdi.
 
 
Se links til danske forsikringsselskaber her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21