NYHEDER

KNÆK CANCER 2014

DANSK FUGTTEKNIK STØTTER KNÆK CANCER 2014

16. oktober 2014 
 
Knæk Cancer er en ambitiøs overskrift. Men det er ikke desto mindre det mål, TV 2 og Kræftens Bekæmpelse har sat sig. Ikke alene, men sammen med danskerne, for kræft er en fælles sag, som kræver en fælles indsats.

I en lang række programmer på TV 2 sættes der i uge 43 fokus på kræften, og undervejs vil pengene blive quizzet, danset og samlet ind til Kræftens Bekæmpelse.
Det hele kulminerer i et stort indsamlingsshow på TV 2 lørdag d. 25. oktober.

Dansk Fugtteknik støtter naturligvis denne sag.

Læs mere om kampagnen på Knæk Cancers hjemmeside her.
 
 
MELLEMSTREG
 
 
FUGT I SOVEVÆRELSET
 

UNDGÅ FUGT I SOVEVÆRELSET

16. maj 2013
 
Kun hver 10. dansker lufter ud i soveværelset, og det dårligt sovemiljø giver hovedpine, irriterede slimhinder, allergi og astma. Derfor gælder det om at reducerer fugten. 

Ifølge Astma-Allergi Danmark afgiver en familie på 2 voksne og 2 børn tilsammen 10 liter vand i døgnet til indeluften gennem sved og vejrtrækning. Da vi sover gennemsnitlig 7-8 timer om natten, skaber det sammen med den lave temperatur store mængder fugt i soveværelset. De fleste mennesker foretrækker en køligere temperatur, når de skal sove.
 
Den gennemsnitlige indendørstemperatur er på 20-22 grader, og da soveværelset oftest er køligere, kan det skabe problemer med fugt og skimmelsvamp, fordi varmen søger ind i det kolde rum og danner kondens.
 
Gode råd
 
  • Hold boligen tør og varm med mindst 18-20°C i alle rum. Hvis soveværelset skal være køligt om natten, skal temperaturen skrues ned om aftenen og op igen om morgenen
.
  • Luft ud tre gange dagligt

  • Begræns træk og temperaturudsving
 
Kilde: Astma-Allergi Danmark
 
MELLEMSTREG
 

HUSEFTERSYN

HUSEFTERSYN SKÆMMES AF UKLARHED OM FUGT

01. juni 2011
 
Landets huskøbere kan se frem til bedre ejerskifteforsikringer og tilstandsrapporter, efter at Folketinget nu har vedtaget en ny huseftersynslov. Forbrugerne vil imidlertid være endnu mere i tvivl om, hvilke skimmelskader der dækkes over ejerskifteforsikringen. Det er et tilbageskridt, mener Forsikring & Pension.

Husejere og huskøbere bliver samlet set bedre stillet, når en ny huseftersynsordning træder i kraft i 2012 og i 2013 for fugtdelens vedkommende.Forbrugerne kan dermed se frem til bedre ejerskifteforsikring og tilstandsrapport.

Huskøberne får flere konkrete oplysninger om huset bl.a. om fugtniveau og elinstallationer, inden der handles. Køberne får også en bedre forsikringsdækning. De får på flere områder mere klarhed om, hvad der dækkes og ikke dækkes – samt hvordan erstatningen skal beregnes ved en skade.

Forsikring & Pension er tilfreds med de konkrete forbedringer.
- Forsikringsbranchen har i flere år arbejdet aktivt for en bedre huseftersynsordning. Samlet set vil denne lov være en fordel for forbrugerne. Det er det, loven skal måles på, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension.

På ét punkt er loven et mærkbart tilbageskridt for forbrugerne, mener Forsikring & Pension. Det lykkedes nemlig ikke at skabe større klarhed om, hvornår skimmelsvamp er dækket af forsikringen. Det ærgrer Hans Reymann-Carlsen.

- Vi havde ønsket, at man kunne skære klart igennem og sige, at skimmelsvamp skal dækkes som en følgeskade af fugt. Det var der først enighed om, men politikerne ville ikke, da det kom til stykket.

- Nu får forbrugerne i stedet to forskellige skadesbegreber for skimmelsvamp - det nuværende og et nyt. Det vil skabe endnu mere uklarhed og forvirring. Det vil give endnu flere sager, hvor forbrugerne går forgæves til ankenævnet. Det nye skadesbegreb træder først i kraft omkring halvandet år efter resten af ændringerne.
 
Fakta om ny huseftersynsordning
Forsikringsbranchen har siden 2005 arbejdet for en bedre huseftersynsordning. Branchen kunne se, at forbrugerne alt for ofte blev skuffede i deres forventninger til, hvad ejerskifteforsikringen dækkede. Samtidig var der utilfredshed med tilstandsrapporten. For den indeholdt for få oplysninger om husets faktiske tilstand. Det skyldes, at man i tilstandsrapporten kun skal nævne markante afvigelser set i forhold til husets alder.

Forbrugerne kan med den nye ordning se frem til:

Bedre forsikringsdækning
● Bedre forsikringsdækning af fugtskader i beboelsesrum
● Bedre dækning af både el- og vvs-installationer, der er ulovlige og har nedsat funktion
● Mere klarhed om erstatning i form af enten "nyt for gammelt" eller erstatningstabeller
● Mere og klarere information om huset i tilstandsrapporten gennem fugtmålinger, el-tjek og oplysning om tagets forventede restlevetid.

Måling af fugt
Næsten halvdelen af skadesanmeldelserne i dag vedrører fugt og skimmelsvamp. Derfor vil huskøbere fremover få besked om fugtniveauet i huset, før de køber det. Fugtniveauet vil blive målt af den bygningssagkyndige og fremgå af tilstandsrapporten. Samtidig vil ejerskifteforsikringen som noget nyt dække dels fugtskader, dels skimmelsvamp som en følgeskade af fugt i beboelsesrum. Disse regler træder dog – i modsætning til resten af ændringerne - først i først i kraft i 2013.

Tjek af elinstallationer
Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er fejl i elinstallationer hvert år skyld i ca. 800 brande i private boliger. For at reducere antallet af brande og gøre det klart for forbrugeren, om elinstallationerne er lovlige før et huskøb, skal tilstandsrapporten som noget nyt indeholde et eltjek foretaget af en autoriseret elinstallatør. Forsikringen vil så dække, hvis fagmanden har overset en ulovlig installation.

Klarhed om erstatning
Den ny huseftersynsordning giver huskøberen større klarhed over, hvor meget der skal udbetales i erstatning ved en skade. En del forbrugere bliver i dag overraskede over, at en ældre bygningsdel ikke bliver erstattet med nyt, men at der tages hensyn til husets alder. Nu kan køber få erstattet "nyt for gammelt", med mindre skaden er omfattet af en erstatningstabel.
 
Kilde: Forsikring & Pension
 
 
MELLEMSTREG 618
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21