SKIMMELSVAMP

Dansk Fugtteknik er specialister i skimmelsvamp.

Det er vigtigt at gribe resolut ind over for skimmel- og vandskader. Dels risikerer man at blive syg af dem, og dels risikerer fugt og skimmel at give ekstra udgifter til vedligeholdelse.

Dansk Fugtteknik er specialister i skimmelsvamp. Vi finder årsagen og fjerner problemet. Vi udarbejder målinger, laver rapporter, vi rådgiver og udbedrer skaderne.
 

Kvalitetsikring
Vores vurdering beskrives i en rapport med dokumentation af omfang, årsag og udbedring af skimmelvækst.

Rapporten danner grundlag for en udbedringsplan for den konstaterede skimmelvækst. Planen har til formål at beskrive nødvendig afskærmning af inficeret område, og styre luftrensning ud til det fri via en mekanisk luftrenser. Efterfølgende bliver det beskrevet hvilke inficerede materialer, som skal fjernes og håndteres som deponi affald.
 
Den generelle skimmelsanering udføres på blotlagte områder, rengøres, affedtes og skimmelsaneres med egnede og dokumenterede materialer.

Alle skimmelsaneringsopgaver afsluttes med en kvalitetsikring, hvor der udtages Myco meter Surface skimmelprøver eller Myco meter skimmel luftprøve. Først ved et godkendt resultat af disse prøver, bliver området frigivet til affugtning eller reetablering.


Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvampen tilhører svamperiget, og er dermed hverken en plante eller et dyr. Skimmelsvampe lever af at omsætte organisk materiale. I naturen er det fx visne blade. I bygninger lever skimmelsvampe af træværk, tapet, lim, maling, kork og andre organiske materialer. En forudsætning for vækst af skimmelsvampe er en relativ fugtighed på mindst 75 % på materialernes overflade.

Skimmelsvamp har længe været et varmt emne. Både nationalt og internationalt. Mange forskere og andre eksperter arbejder målrettet på at lære mere om skimmelsvampens liv. For selvom skimmelsvamp er et meget velkendt fænomen, er der ikke blandt de professionelle på verdensplan enighed om, hvad man gør ved problemer med skimmelsvamp i boliger.

I debatten omkring skimmelsvamp hører man ofte, at skimmelsvamp kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker. Det kan de også, spørgsmålet er bare hvordan og hvorfor.

Fugtskader og problemer med skimmelsvampe forekommer i en ikke ubetydelig del af danske bygninger. Hos praktiserende læger kommer der fra tid til anden patienter med symptomer, der kan hænge sammen med ophold i bygninger med fugt eller skimmelsvamp. Det kan være patienterne selv, der bringer mistanken om sammenhængen på banen, eller der kan være brug for, at lægen på eget initiativ medtager fugt eller skimmelsvamp i bygninger i sin udredning. Sådanne henvendelser kan være vanskelige at håndtere.

Symptomer hos mennesker
Fugtskader kan give anledning til sundhedsskadeligt indemiljø. Så uanset hvad man kommer frem til om sammenhænge mellem symptomer hos den enkelte patient og fugt eller skimmelsvamp i bygninger, skal der altid rådes til, at fugtskaderne udbedres.

Hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indemiljø, kan det især hos følsomme personer give sig udslag i symptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Det kan være svært at fastsætte årsagerne til disse symptomer, men hvis de opstår i relation til ophold i specifikke bygninger, og hvis de mindskes eller ophører, når bygningen forlades, kan der eventuelt være en sammenhæng mellem symptomerne og indemiljøet i bygningen.

Flere årsager til skimmel
Et dårligt indemiljø kan blandt andet opstå på grund af:

• Persontæthed
• Støv
• Høj temperatur
• Længerevarende fugt
• Dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg
• Visse kemiske stoffer, herunder stærkt lugtende stoffer

Danskerne tilbringer samlet 80-90% af deres tid inden døre. Det er derfor relevant at fokusere på indemiljøets påvirkning af helbredet, herunder sammenhængen mellem fugt, skimmelsvampe og helbredseffekter.

Fugt i indemiljøet over længere tid kan hænge sammen med en øget forekomst af slimhinde- og luftvejssymptomer, og en høj fugtighed kan fremme vækst af skimmelsvampe og husstøvmider.

Mere information:
Kontakt Dansk Fugtteknik på tlf. 58 52 73 21 for yderligere råd og hjælp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21